วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

คิดดี ทำดี พูดดี สร้างสรรค์ดี เพื่อพี่น้องชาวชุมชนผู้สูงอายุไม่เป็นโรคซึมเศร้า มีอายุยืนยาว อารมย์ดีสุขภาพแข็งแรง

คิดดี ทำดี พูดดี สร้างสรรค์ดี เพื่อพี่น้องชาวชุมชนผู้สูงอายุไม่เป็นโรคซึมเศร้า มีอายุยืนยาว อารมย์ดีสุขภาพแข็งแรง
เมื่อวันที่15ส.ค. 2556 นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุข บ้านหัวทุ่งคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้จัดทำโครงการโลงศพเอื้ออาทร (โรงศพพรี) และถวายโลงศพเอื้ออาทร ร่วมกับกลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด เพิ่อวัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง ม.5และม.14 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น เพื่อเป็นธรรมทานมอบให้กับผู้ที่เสียชีวิตในพื้นที่ ทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงร่วมด้วยช่วยกันครับเป็นการสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาของท่านได้ทุกวัน โดยมีพระครูสมุห์ทองล้วน ศิริจันโท ดร.ผอ.ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พี่น้องประชาชนติดต่อขอรับโลงศพฟรีได้ที่หมายเลข 089-3058267 นายสมรัตน์ ฯกล่าวเพิ่มอีกว่า รร.ผู้สูงอายุ ต.บ้านเป็ด มี 23 หมู่บ้าน มี รร. ผู้สูงอายุ 8 แห่ง ผมเป็น ผอ.รร.ผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5,14 บ้านคำไฮ หมู่ 6,10,23 รร.เติมสุขฯ มีนักเรียนผู้สูงอายุ 130 คน นอกจากจะเรียนเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นหลักแล้ว รร.เติมสุข .เราทำกิจกรรมเพิ่ม เช่นทำดอกไม้จันทน์ทำโลงศพเอื้ออาทร (โลงฟรี) โลงฟรีเริ่มทำกิจกรรมเมื่อปี 2562 โลงเก็บไว้ที่วัดบ้านหนองโจด นับถึงปัจจุบันมอบโลงฟรีไปแล้ว 38 ใบ
นอกจากนี้ ช่วงโควิด ยังทำตู้ปันสุขแจกจ่ายอาหารด้วยเห็นรถพยาบาลมารับคนป่วยหาบ้านไม่เจอเพราะไม่มีป้ายซอยเข้าไปรับผู้ป่วยเลย คณะกรรมการทุกคนมีความคิดร่วมกันจัดทำโครงการป้ายซอยบ้านคำไฮมีทุกวันนี้ สะดวกสะบายรวดเร็วแก่การเดินทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566