ขอนแก่นประสาน ชป.6 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำพอง-ชี ลงสู่แม่น้ำโขง ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์ปรับการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

ขอนแก่นประสาน ชป.6 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำพอง-ชี ลงสู่แม่น้ำโขง ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์ปรับการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. รับมือมวลน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ส.ค.2565 ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วมว่าด้วยแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเซิญ,แม่น้ำพองและแม่น้ำชี ตามแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ หลังพบว่าพื้นที่จังหวัดรอบข้าง ทั้งที่ จ.เลย,เพชรบูรณ์,หนองบัวลำภูและ จ.ชัยภูมิ มีการระบายน้ำจาพื้นที่เข้าสู่เขต จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงตกต้องตามฤดูการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ต.ค. ทำให้ขณะนี้พื้นที่กักเก็บน้ำของ จ.ขอนแก่น หลายแห่งนั้นเต็มความจุ ทั้งที่แก่งละว้า อ.บ้านไผ่,อ่างเก็บน้ำห้วยทราย รวมทั้งแก่งน้ำต้อน ที่พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประมาณเก็บกักเต็มความจุ 100% ทำให้การบริหารจัดการร่วมทุกฝ่ายจึงต้องวางแผนและกำหนดการจราจรของน้ำรองรับมวลน้ำหนุน ทั้งจากปริมาณน้ำที่ตกลงมาจากพายุฝน และปริมาณน้ำที่พื้นที่จังหวัดรอบข้าง เร่งทยอยการระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่น มาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้


“ ขณะนี้จังหวัดได้มีการพร่องน้ำ ในอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดให้คงปริมาณความจุไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของความจุอ่าง ตามเส้นทางน้ำไหล คือลุ่มน้ำเซิญ,แม่น้ำชีและแม่น้ำพอง ทำให้วันนี้แก่งละว้า มีปริมาณน้ำในความจุอยู่ที่ร้อยละ 98 เช่นเดียวกันอ่างเก็บน้ำทุกแห่งที่ต้องพร่องน้ำตามเส้นทางน้ำไหลในภาพรวม โดยคำนึงถึงภาวะปลายน้ำ เนื่องจากน้ำจากขอนแก่น นั้นจะไหลเข้าสู่ มหาสารคาม,กาฬสินธุ์,ร้อยเอ็ด,ยโสธรและลงสู่แม่น้ำโขง ดังนั้นพื้นที่จังหวัดทางตอนล่างก็ต้องรับน้ำจากขอนแก่น แต่เมื่อปริมาณน้ำตอนบนของพื้นที่ที่ไหลเข้าพื้นที่ขอนแก่นทุกวัน คณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ จึงมีการหารือเพื่อให้เกิดความสมดุล รวมทั้งการประสานงานร่วม สำนักชลประทานที่ 6 ในการเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในการระบายน้ำจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนและตอนกลางให้ลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด”


ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำหรับน้ำเก็บกักในเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 42 ของความจุอ่าง หรือประมาณ 1,020 ล้าน ล.ม. ทำให้ต้องปรับการระบายน้ำมาที่วันละ 15 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อเพิ่มความจุของอ่างให้รับน้ำจากแม่น้ำเซิญและมวลน้ำจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลลงความจุอ่าง ซึ่งก็จะสงผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำพองที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเร่งกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ หรือการเร่งกำจัดอุปสรรคในการกีดขวางทางน้ำทั้งในส่วนของประตูระบายน้ำหรือตามเส้นทางน้ำไหล ที่ทุกหน่วยงานได้ระดมเครื่องจักรกล เข้าประจำพื้นที่รวมทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในจุดต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดตลอดทั้ง 24 ชม. เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ทั้งหมดต้องสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน