วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

รมว.พม. ทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้ จ.ขอนแก่น


แนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้นแบบ การร่วมมือ ให้โอกาส ให้อาชีพ การพึ่งตนเอง โดยมีทาง พมจ.ขก. เป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจฐานมนุษย์ ให้ความรู้ ให้โอกาส สร้างตนเองได้ มีการคิด ต่อยอด ลงมือทำยกระดับขอนแก่นเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนล
        วันนี้ (13 ส.ค. 65) ที่ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี “ทอดผ้าป่า” กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น และลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพการบริบาล และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรณ์ดีเด่น อาสาสมัครดีเด่น และ อพม.ดีเด่นและพิธีมอบป้ายองค์กรภาคธุรกิจ CSR โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ


    นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประกอบอาชีพบริบาล โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 และ ดร.พรณี สึมิ ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอล.เอ. เอดดูเคชั่น 1970 (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้
         “ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีเจตจำนงที่จะประสานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสังคมด้านผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา การจัดการองค์ความรู้ และการบริการทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางาน และศักยภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างศักยภาพว่าด้วยการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริการวิชาการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร”


   ส่วนการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆ ซึ่งมีประเด็นในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโมเดลเปรียบเสมือน มีเก้าอี้ 4 ขา1. หลากหลาย2. ความเท่าเทียม3. การมีส่วนร่วม และ4. การสื่อสารทุกภาคส่วน  ซึ่งเป็นแนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้นแบบ การร่วมมือ ให้โอกาส ให้อาชีพ การพึ่งตนเอง โดยมีทาง พมจ.ขก. เป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจฐานมนุษย์ ให้ความรู้ ให้โอกาส สร้างตนเองได้ มีการคิด ต่อยอด ลงมือทำยกระดับขอนแก่นเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่แค่สนามบิน แต่เป็นความหลากหลายในทุกมิติเพิ่ม Global citizen โมเดลผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านการออมสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นขายความเป็นไทย soft power ขับเคลื่อนเรื่องพื้นฐานแห่งชีวิต ด้วยปัจจัย 4 +1 (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งหม่ ยารักษาโรค + เครื่องมือสื่อสาร)


   จากนั้นได้มีการ “ทอดผ้าป่า กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น” จำนวนเงิน 578,191 บาท โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 องค์กร ประกอบด้วย บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง ซ่อมบ้าน-โครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA ,บริษัท โตโยต้า แก่นนคร,สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศจังหวัดขอนแก่น ,สมาคมผ้าไทย และนางปราณี ธีรภานุ มอบสถานที่จำหน่ายสินค้า นำรายได้สนับสนุนกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้คณะกรรมการกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบป้ายสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ CSR และเป็นประธานในพิธี “ทอดผ้าป่า” กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น โดยมีรศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พิจารณาผ้าป่า และอนุโมทนาบุญ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ป้ายทะเบียนรถเกลื่อนขอนแก่น หลังระดับน้ำยังคงท่วมสูง ของใครให้มารับด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเงินทำใหม่
กินเจขอนแก่น วันแรกคึกคัก แม่เป็นปลื้มแม้ต้นทุนจะแพงขึ้นแต่ยังตรึงราคาจำหน่ายเท่าเดิม เริ่มต้นเมนูละ 40 บาท
ขอนแก่นหนักมาก!ฝนถล่มหมดคืน ทำน้ำท่วมภายในจวนผู้ว่าขอนแก่น
สมการรอคอย ! เวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น