วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ป.ป.ช. การันตีความโปร่งใส ประเมิน ITA กฟผ. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ระดับ AA ประจำปี 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2565 กฟผ. ได้ 96.65 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ AA ทำคะแนนได้สูงกว่าที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,300 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมรับการประเมิน ซึ่งในปีนี้ กฟผ. ได้รับผลคะแนน ITA 96.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA (95.00-100.00 คะแนน) นับเป็นคะแนนสูงสุดของ กฟผ. ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ ปี 2557 การประเมิน ITA จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

“กฟผ. ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ กฟผ. ในการเป็นองค์กรธรรมภิบาลอย่างยั่งยืน กฟผ. จะยังคงยึดมั่นเรื่องความโปร่งใส และองค์กรแห่งคุณธรรม โดยปลูกฝังไว้ใน DNA ของคน กฟผ. ทุกคน เพราะ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน “EGAT for ALL”” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวย้ำ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กฟผ. ขอเชิญร่วมแชร์ไอเดียประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน
พิธีการลงนามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16
ตั้งแล้ว!!ครม.ตั้ง​ “เทพรัตน์” เป็นผู้ว่าการ ​กฟผ.หลังยืดเยื้อมาเกือบปี
บอร์ด กฟผ. ยืนยันเสนอชื่อ “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ.
อค-ปส. และ อปอ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1
GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า 12 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน”บริษัทกัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. แล้ว