ชาวบ้าน อ.หนองสองห้อง มีเฮ! หลัง ร.ร.สำราญ นำร่องปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ข้าวคุณภาพสุขภาพสูง เพื่อนำผลิตที่ได้ให้กับครู -นร.และชุมชน

โรงเรียนบ้านสำราญ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น จัดกิจกรรมปักดำกล้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ ข้าวพันธุ์ดี ในโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะครู นักเรียน จิตอาสาในชุมชนบ้านสำราญ และพื้นที่ใกล้เคียง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครู
   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด ราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 2 ,นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ,นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองสองห้อง ,พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ ผกก.สภ.หนองสองห้อง,นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ,นายก อบต.โนนธาตุ,นายก อบต.หนองไผ่ล้อม,นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผอ.รร.บ้านสำราญ,ผู้บริหารโรงเรียน, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ ชาวบ้านสำราญ ผู้นำชุมชน พลังจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง


    พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด ราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กล่าวว่ารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานในการจัดงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไว้เป็นพันธุ์ข้าวให้กับโรงเรียนและชุมชุนต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ และขอให้การจัดกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


    ส่วน นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กล่าวว่าร.ร.บ้านสำราญได้ริเริ่มจัดทำโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนที่เป็นที่นาจำนวน 6 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัวเมื่อได้ผลผลิตได้นำไปใช้เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ณ วันนี้ ร..บ้านสำราญได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรอำเภอหนองสองห้องได้มอบข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรอง และทำการวิจัยมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีปริมาณคุณค่าสารอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ  การจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจรเพื่อปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไว้เป็นพันธุ์ข้าวให้กับโรงเรียน


    ด้าน นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผอ.รร.บ้านสำราญ กล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ร.ร.บ้านสำราญ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ให้จัดเป็นโครงการทดลอง นำร่อง ปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซี่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงได้รับการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าส่งผลดีต่อสุขภาพและกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนและวงการแพทย์ หลังจากที่ ร.ร.บ้านสำราญได้ร่วมโครงการสืบสานตามรอยพ่อหลวง เศรษฐกืจพอเพียงด้วยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกข้าวหอมมะลิและพืชผักสวนครัวต่างๆ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครูจนประสบความสำเร็จมาแล้วนั้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการประหยัด พัฒนาการเรียนรู้และความรักความสามัคคีในชุมชน
    นายประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ร.ร.บ้านสำราญได้รับเกียรติให้เป็นโครงการนำร่องในการปลูกข้าวทับทิมชุมแพ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนายคารม คำพิฑูรย์ อดีตนายอำเภอหนองสองห้อง และนายมานิต   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้มอบพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ให้กับร.ร.บ้านสำราญเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นับเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพ ซี่งเราเป็น ร.ร.แรก และร.ร.เดียวที่ได้รับ เพื่อเป็นโครงการทดลองนำร่อง หากได้ผลดีก็จะขยายพันธุ์ ไปยังชุมชนอื่นต่อไป 


   นายประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าที่เลือก ร.ร.บ้านสำราญเป็นโครงการนำร่องด้วยเล็งเห็นว่า ร.ร.นี้มีพื้นที่พอเหมาะ กระทัดรัด ง่ายต่อการควบคุมดูแล อีกทั้งยังมีน้ำพอเพียงต่อการปลูกข้าว รร.มีความพร้อมทั้งพื้นที่ และบุคลากร ทางนายอำเภอจึงได้มีดำริ ให้คัดเลือก ร.ร.บ้านสำราญเป็นโครงการนำร่อง นอกจากนี้ ร.ร.บ้านสำราญของพวกเรานับว่ามีบุญเป็นอย่างสูง ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จะได้เกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมเป็นขวัญกำลังใจทุกครั้ง ร.ร.ของเรา เป็นร.ร.เล็กๆ แต่พวกท่านก็เสียสละมาร่วมงาน จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน