วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ชาวบ้าน อ.หนองสองห้อง มีเฮ! หลัง ร.ร.สำราญ นำร่องปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ข้าวคุณภาพสุขภาพสูง เพื่อนำผลิตที่ได้ให้กับครู -นร.และชุมชน

โรงเรียนบ้านสำราญ อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น จัดกิจกรรมปักดำกล้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ ข้าวพันธุ์ดี ในโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะครู นักเรียน จิตอาสาในชุมชนบ้านสำราญ และพื้นที่ใกล้เคียง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครู
   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด ราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 2 ,นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ,นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองสองห้อง ,พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ ผกก.สภ.หนองสองห้อง,นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ,นายก อบต.โนนธาตุ,นายก อบต.หนองไผ่ล้อม,นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผอ.รร.บ้านสำราญ,ผู้บริหารโรงเรียน, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ ชาวบ้านสำราญ ผู้นำชุมชน พลังจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง


    พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด ราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กล่าวว่ารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานในการจัดงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไว้เป็นพันธุ์ข้าวให้กับโรงเรียนและชุมชุนต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ และขอให้การจัดกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


    ส่วน นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กล่าวว่าร.ร.บ้านสำราญได้ริเริ่มจัดทำโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนที่เป็นที่นาจำนวน 6 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัวเมื่อได้ผลผลิตได้นำไปใช้เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ณ วันนี้ ร..บ้านสำราญได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรอำเภอหนองสองห้องได้มอบข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรอง และทำการวิจัยมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีปริมาณคุณค่าสารอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ  การจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจรเพื่อปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไว้เป็นพันธุ์ข้าวให้กับโรงเรียน


    ด้าน นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผอ.รร.บ้านสำราญ กล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ร.ร.บ้านสำราญ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ให้จัดเป็นโครงการทดลอง นำร่อง ปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซี่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงได้รับการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าส่งผลดีต่อสุขภาพและกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนและวงการแพทย์ หลังจากที่ ร.ร.บ้านสำราญได้ร่วมโครงการสืบสานตามรอยพ่อหลวง เศรษฐกืจพอเพียงด้วยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกข้าวหอมมะลิและพืชผักสวนครัวต่างๆ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครูจนประสบความสำเร็จมาแล้วนั้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการประหยัด พัฒนาการเรียนรู้และความรักความสามัคคีในชุมชน
    นายประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ร.ร.บ้านสำราญได้รับเกียรติให้เป็นโครงการนำร่องในการปลูกข้าวทับทิมชุมแพ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนายคารม คำพิฑูรย์ อดีตนายอำเภอหนองสองห้อง และนายมานิต   เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้มอบพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ให้กับร.ร.บ้านสำราญเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นับเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพ ซี่งเราเป็น ร.ร.แรก และร.ร.เดียวที่ได้รับ เพื่อเป็นโครงการทดลองนำร่อง หากได้ผลดีก็จะขยายพันธุ์ ไปยังชุมชนอื่นต่อไป 


   นายประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าที่เลือก ร.ร.บ้านสำราญเป็นโครงการนำร่องด้วยเล็งเห็นว่า ร.ร.นี้มีพื้นที่พอเหมาะ กระทัดรัด ง่ายต่อการควบคุมดูแล อีกทั้งยังมีน้ำพอเพียงต่อการปลูกข้าว รร.มีความพร้อมทั้งพื้นที่ และบุคลากร ทางนายอำเภอจึงได้มีดำริ ให้คัดเลือก ร.ร.บ้านสำราญเป็นโครงการนำร่อง นอกจากนี้ ร.ร.บ้านสำราญของพวกเรานับว่ามีบุญเป็นอย่างสูง ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม จะได้เกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมเป็นขวัญกำลังใจทุกครั้ง ร.ร.ของเรา เป็นร.ร.เล็กๆ แต่พวกท่านก็เสียสละมาร่วมงาน จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เตือน ปชช.ที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ริมอ่างเก็บน้ำ ให้เฝ้าระวังระดับในเขื่อนที่สูงขึ้น
ทางหลวงภาคอีสานเตรียมพร้อมกระสอบทรายไว้ก่อนรับมือพายุโนรูจะเข้ามาทำให้น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
คณะสงฆ์ตำบลบ้านเป็ดเขต1ร่วมกับศูนย์พระเครื่องขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องสรภัญญ์
ขอนแก่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีกเป็น 36 ตัว ระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำพอง-ชี รับมือพายุโนรู
ราชมงคลขอนแก่นจัดใหญ่ U2T For BCG RMUTI  KKC Fair เปิดนิทรรศการสินค้าดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 70 ตำบล
ทหาร มทบ.23 มาแล้ว เร่ง!ช่วยเหลือ ปชช.หลังน้ำท่วมหนัก ทหาร มทบ.23 เร่งช่วยเหลือประชาชน