วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองผู้บัญชสการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการ  รองเสนาธิการ คณะนายทหาร  ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก พร้อมทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2563 ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยฝึก  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 7 หน่วยฝึก รวม 679 นาย  เป็นหน่วยฝึกสังกัดกองพลทหารราบที่ 6  จำนวน 523 นาย และวันนี้ได้ตรวจเยี่ยม และกล่าวพบปะให้โอวาทแก่ทหารใหม่ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 156 นาย ขอให้ทหารใหม่ หรือน้องเล็กทุกนาย มีความอดทน ตั้งใจรับการฝึกจากครูฝึกเป็นอย่างดี สัปดาร์แรกอาจไม่คุ้นชิน แต่หลังจากนั้นจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น และขอให้ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง การ์ดอย่าตก หากมีอาการผิดปกติ เจ็บป่วย หรือสงสัยในอาการให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน

สำหรับการฝึกทหารใหม่ในผลัดนี้จะทำการฝึกเพียง 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1  กันยายน – 12 ตุลาคม 2563  ซึ่งถือว่าระยะเวลาการฝึกลดลงมาก หน่วยฯ ได้มีการเตรียมการ ให้ชุดครูฝึก ถ่ายทอดความรู้ทางทหาร ใน 5 กลุ่มวิชาหลักได้แก่ การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น อาวุธศึกษา ยุทธวิธี การยิงปืนด้วยกระสุนจริง เพิ่มเรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายการฝึก ของกรมยุทธศึกษาทหารบก การเป็นกำลังพลที่ดี มีประสิทธิภาพของกองทัพ ธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์ ห่างไกลอบายมุข และยาเสพติดทุกประเภท

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงนอนของทหาร ซึ่งกองทัพได้ให้ความสำคัญไม่น้อยแก่น้องเล็ก นอกเหนือจากเรื่องการฝึกแล้ว เรื่องอาหารการกิน ที่อยู่หลับนอน สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า หรือเครื่องแบบที่ใช้สวมใส่ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน และได้กำชับให้หน่วยฝึกต่างๆ ดูแลอย่างเต็มที่

                           //////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ

0956628047