วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ผบ.มทบ.23 มอบบ้าน “โครงการปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ”

ผบ.มทบ.23/ หส.ผศ.ข.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่ป่วยติดเตียง พิการทุพพลภาพ และมอบบ้าน “โครงการปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คุณสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 23, นายเศรษฐวิทย์ ทะคง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น, สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์, นายอำเภอสมเด็จ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่/ ผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนครอบครัวทหารผ่านศึกที่ป่วยติดเตียง พิการทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย คือ พลทหาร วิสิทธิ์ วงษ์พานิช ตำบลสมเด็จ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ นอนติดเตียง และ อาสาสมัครรักษาดินแดน ฉลาด สัมปุญญา ตำบลหมู่ม่น พิการทุพพลภาพขาข้างซ้ายขาดเหนือเข่า ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และคณะ เดินทางไปมอบบ้านให้กับ พลทหาร สมชาย ตั้งตระกูล ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 พื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ โดยมี นายอำเภอสามชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมิให้เกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตระหนักและเห็นความสำคัญของทหารผ่านศึก ในเรื่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก การส่งเสริมและการสนับสนุน ให้ทหารผ่านศึกสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ได้เป็นอย่างดียิ่ง
“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสดูแลผู้กล้ารบ ทหารผ่านศึก”
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566