วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประเภทนวัตกรรมการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของรางวัลและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับถ้วยพระราชทานฯ จนเสร็จสิ้นพิธีการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมการอ่าน”
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในครั้งนี้ด้วย