วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์

03 ส.ค. 2022
386

ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์/เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการผลิตนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม “โครงการผลิตชั้นกรองของหน้ากาก N95 โดยอาศัยสมบัติทริโบอิเล็กทริคของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์”โดยการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหลายส่วนงาน ได้ส่งมอบหน้ากาก KN95 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในการส่งมอบ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ และคณะ ณ สำนักงานคณบดีอาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาลต่อไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม และนวัตกรรมชั้นกรองของหน้ากาก N95 เป็นอีกผลงานด้านนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร Non-degree และ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง”
สำนักบริการวิชาการ มข. ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น