พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ตลาดต้องชม : ตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ทางเข้าตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง (บริเวณร้านดอกไม้ฟาร์ม)
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดต้องชม : ตลาดริมทางถนนไก่ย่างเขาสวนกวาง” โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและบอกเล่าความเป็นมาของตลาดและวิถีชุมชน และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงานฯ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นอำเภอเขาสวนกวาง มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางอุไรพร ถิ่นวิมล และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ด้วย