วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก ปี 2565

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา09.00น.ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก มีนายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน,มีแพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.นมผง(milk code) การจัดแสดงบูทและมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแสดงจากนักเรียนจากสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมในวันนี้มีผู้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    ทางด้านนายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า “สำหรับโครงการส่งรักนมแม่จากอกแม่สู่ลูก เป็นการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสาคัญมากที่สุดในชีวิต เป็นผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นรากฐานของชีวิต “นมแม่” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต เป็นอาหารที่ดีที่สุดสาหรับทารก ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด แต่เป็นที่น่ากังวลที่เด็กไทย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนได้กินนมแม่อย่างเดียวในอัตราที่ตำมาก จากผลการสารวจ MICs 6 เมื่อปี 2562 โดย UNICEF และสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของประเทศไทยลดลงจากปี 2559 ที่ 23% เหลือเพียง 14% แม้ว่าจะมีการดาเนินมาตรการต่างๆทั้งการสนับสนุนให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ คลินิกนมแม่ ไปจนกระทั่งการปกป้องแม่และทารกจากการส่งเสริมการตลาดนมผง ผ่านพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ. นมผงแล้วก็ตาม และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทาให้เข้ารับบริการได้จากัด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย จึงร่วมมือกันให้คุณแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสาเร็จ และพัฒนาการให้บริการคาปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้คุณแม่สามารถเข้าถึงการรับบริการที่ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ช่วยเหลือสนับสนุนให้แม่ที่มีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับความต้องการของแม่ ช่วยให้แม่มีความรู้ ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ สิ่งที่อยากจะเน้นคือการส่งเสริม คุณแม่ที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นห่างไกลจากลูกสามารถใช้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี ผ่านภาคี่เครือข่ายเช่นแอร์เอเชีย และรถทัวร์นครชัยแอร์ โดยได้เริ่มตั้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ให้บริการขนส่งนมแม่ตามเส้นทางต่างๆนี้ฟรี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและได้ขยายผลไปทั้่วประเทศไทยแล้ว ”นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นกล่าว

   ด้านคุณเยาวลักษณ์ นามโสรส คุณแม่ที่ได้รับใบเกียรติบัตร์คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมได้กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติบัตร์คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะตนเองเลี้ยงลูกเองและเลี้ยงลูกด้วยการให้นมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน หลังจากนั้นก็ให้อาหารตามวัย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือว่าดีมากเพราะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมาก เห็นได้ชัดเจนว่าลูกแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย สุดท้ายเชิญชวนคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่คลอดบุตร์แล้วหันมาให้นมแม่เพราะมีประโยชน์มากโดยที่ไม่มีนมอะไรสามารถจะเทียบเท่าได้ มีภูมิคุ้มกัน ประหยัดเงินด้วย ที่สำคัญเป็นการสานสัมพนธ์สายใยแม่ลูกที่ดีที่สุด”คุณเยาวลักษณ์ นามโสรสกล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
รมว.พม. ทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้ จ.ขอนแก่น
แม่​ดีเด่น​แห่งชาติ​ จ.ขอนแก่น จัดวันรวมน้ำใจให้เด็กๆ นร. ร.ร.ตาบอด
เอกราช” ไม่เห็นด้วยสภาล่ม วอน ส.ส.-สว.เข้าร่วมประชุมจันทร์นี้อย่างพร้อมเพรียง ยืนยัน ส.ส. ภท.เข้าประชุมครบ พร้อมหนุน “ลุงหนู” เป็นนายกฯ ต่อ “ลุงตู่”ทันที
ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชาวบ้าน อ.หนองสองห้อง มีเฮ! หลัง ร.ร.สำราญ นำร่องปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ข้าวคุณภาพสุขภาพสูง เพื่อนำผลิตที่ได้ให้กับครู -นร.และชุมชน