วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

คปภ.จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Webinar )

งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ( Webinar )

ภาคภาษาอังกฤษ “Challenging  Environment  Towards  Recovery , Continuity and Future Resilience-Insurance’s Landscape Post COVID – ๑๙”

🔹วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

🔹เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการประกันภัย ระดับสูง ชั้น ๒ 

สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ

☑ ติดตามรับชม  ถ่ายทอดสด

Facebook Live :  PR OIC

https://www.facebook.com/PROIC2012/

☑ ลงทะเบียน  ผู้ร่วมงาน

www.zipeventapp.com/e/oicwebinar2020

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Office of Insurance Commission (OIC)