วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“มทบ.27 เปิดบ้าน ต้อนรับทหารใหม่และญาติอย่างอบอุ่น พร้อมดูแลตามวิถีปฏิบัติใหม่ของกองทัพบก(Army new normal)

       มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เปิดค่ายต้อนรับผู้ปกครองทหารใหม่ “ Open House “ นำเยี่ยมชม กระบวนการรับทหารใหม่ ระบบการฝึก ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่ของบุตรหลานเพื่อให้เกิดความสบายใจ คลายความวิตกกังวลซึ่งผู้ปกครองทหารใหม่ สามารถเข้าเยี่ยมบุตรหลานได้ในวันอาทิตย์ตั้งแต่สัปดาห์แรกเป็นต้นไป เวลา 0900 -15.00 น.

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด   พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ผู้บังคับหน่วย ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 / 2563 และญาติทหารใหม่ ที่เข้ามารายงานตัว หลังได้รับการตรวจเลือก และมีผู้สมัครเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของมลฑณทหารบกที่ 27 ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด 684 คน และ จังหวัดยโสธร จำนวน 285 คน   รวม 969 คน และส่งทหารเรือ ผลัดที่ 1 จำนวน 188 นาย

        พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  เผยว่า นโยบายของกองทัพบกในเรื่องของการฝึกหทารใหม่ได้กำหนดนโยบายการฝึกเนื่องจากในห้วงนี้  มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 แล้วก็ได้เลื่อนกันรับ ทหารใหม่เข้ามารับราชการในหน่วยทหารจากเดิมทุกหน่วยจะต้องเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีแต่ปีนี้เลื่อนมาในวันที่ 1 กันยายนของปี 2563 หลักสูตรของการฝึกของกองทัพบกกำหนดหลักสูตรการฝึกจากเดิม 10สัปดาห์เหลือ 6 สัปดาห์แล้วก็จะดำเนินการฝึกในเรื่องที่จำเป็นจากเบาไปหาหนักฝึกจากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยากก็จะเน้นในเรื่องของการมีอุดมการณ์ความรักในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  และการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนี้ก็จะดูแลกำลังพลให้ดีตามนโยบาย ที่ผู้บัญชาการทหารบก/แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการ 

   ในระหว่างที่น้องทหารใหม่รับราชการจะได้รับสิทธิต่างๆเช่นเครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน ตลอดจนสิทธิในการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป

          โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ได้พบปะทักทายผู้ปกครองทหารใหม่   ได้จัดแสดงดนตรี ของชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนภักดี 27 เพื่อสร้างความสุขความบันเทิงแก่ผู้ปกครองและหหารใหม่ บริการ Army barber ตัดผมฟรีแก่ทหารใหม่  การตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการฏิบัติตน จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่น้องทหารใหม่และผู้ปกครอง

//////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ

0956628047