วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ทน.ขอนแก่นเข้มโรคฝึดาษลิง ในสถานศึกษา กำชับโรงเรียน-ศพด.ในสังกัด คุมเข้มทุกมาตรการ หากพบกลุ่มเสี่ยงหรือพบกลุ่มอาการต้องสงสัยพร้อมสั่งปิดเรียนทันที

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 ก.ค.2565 ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ทน.ขอนแก่น รวม 11 แห่ง ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,ผู้นำชุมชนและชาวชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้มาตรการคุมเข้มของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลฯทั้ง 11 แห่ง ยังคงคุมเข้มในทุกมาตรการซึ่งแม้ว่าจะมีการคลายล็อค และประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น แต่ขณะนี้แม้จะพบการผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงที่ จ.ภูเก็ต คณะทำงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาฯของเทศบาลฯ จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และคุมเข้มทุกมาตรการที่ดำเนินการอยู่ย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจคัดกรองคนเข้า-ออก สถานศึกษาฯ,การตรววัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การเฝ้าสังเกตุการณ์เด็กๆที่มาโรงเรียน ว่ามีอาการต้องสงสัย หรือจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

” มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนและ ศพด. ทั้ง 11 แห่ง จะต้องเข้มงวด และปฎิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะหย่อนยานไม่ได้ โดยอาจารย์จะต้องสังเกตุการณ์และรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยกรูปแบบการป้องกันและควบคุมจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา มาบังคับใช้และดำเนินการในสถานศึกษา อย่างเข้มงวด ซึ่งผู้ปกครองทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือกับคณะครูเป็นอย่างดี เพราะทุกคนต้องการให้สถานศึกษา นั้นปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า แม้ขณะนี้จะยังคงไม่พบการระบาดที่ขอนแก่น แต่ด้วยความไม่ประมาท จึงต้องกำหนดมาตรการป้อกันอย่างเข้มงวด และหากพบสิ่งผิดปกติ หรือข้อมูลบ่งชี้ หรือลักษณะอาการที่ต้องสงสัย โรงเรียนและ ศพด.จะต้องรายงานและประสานการทำงานร่วมฝ่ายการศึกษาและการสาธารณสุข และประกาศปิดโรงเรียนทันที ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเข้าสู่มาตรการควบคุมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ทันที

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566