กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจัด”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการแว่นแก้ว”แก่ผู้มีปัญหาด้านสายตา ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.อุดรธานี

กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจัด”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการแว่นแก้ว”แก่ผู้มีปัญหาด้านสายตา ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2565 เวลา 09.00น.ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) อ.เมือง จ.อุดรธานี กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจัด”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการแว่นแก้ว”แก่ผู้มีปัญหาด้านสายตา นำโดยนายพิธาน บุญเที่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สถานีไฟฟ้า,นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กฟผ),นางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมพนักงาน กฟผ.โดยได้รับเกียรติจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการจัด”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการแว่นแก้ว”กฟผ. มีพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาเดินทางมารับการบริการโดยไม่ค่าใช่จ่ายกว่า 500 คน สร้างความชื่นใจแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.


ทางด้านนายพิธาน บุญเที่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สถานีไฟฟ้าได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการว่า” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ดำเนินภารกิจด้านผลิตไฟฟ้าของประเทศ ได้มีแผนพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถและความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแล และรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นั้น โดย กฟผ. มีงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 1 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 2 การออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 486 ในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้บริการ แก่ประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 500 คน และการออกหน่วยโครงการแว่นแก้วในแต่ละครั้งกฟผ. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร้ขิง)และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชุนให้มีสุขภาพทางสายตาที่ดีขึ้น และมอบแว่นตา โดยไม่คิดมูลค่า ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจให้โครงการแว่นแก้ว เป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือสังคม” นายพิธาน บุญเที่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สถานีไฟฟ้ากล่าว


ทางด้านนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามของชาวจังหวัดอุดรธานีต้องขอขอบคุณ กฟผ.โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ได้จัดโครงการแว่นแก้วมาที่จังหวัดอุดรธานีให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตากว่า 500 คน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะพี่น้องประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการรับการรักษาด้านสายตาและรับแว่นสายตาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชุนให้มีสุขภาพทางสายตาที่ดีขึ้น หวังว่าโอกาสหน้าทาง กฟผ.จะมาดำเนินกิจกรรมเช่นนี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้ง”นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าว
สำหรับ”โครงการแว่นแก้ว”เป็นการให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 60,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสายตา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำ “โครงการแว่นแก้ว” ร่วมกับธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้ง “โครงการแว่นแก้วเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 48 พรรษา(4 รอบ) เพื่อดำเนินการออกหน่วยตรวจ วัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมกับรณรงค์ รับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาสายตาทั่วประเทศนับถึงปัจจุบัน “โครงการแว่นแก้ว” ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ ได้กลับมาเห็นได้อย่างชัดเจนอีกครั้งกว่า 278,000 คน

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อค-ปส. และ อปอ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1
กฟผ.แจงบริหารจัดการผลิตไฟฟ้า ยึดหลักกระทบ ปชช.น้อยสุด ยันเลือกต้นทุนต่ำสุดก่อน
(มีคลิป)กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัด”โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์”ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
กฟผ. ผนึกกำลังการไฟฟ้ามาเลเซียเล็งเพิ่มขีดความสามารถระบบส่งไฟฟ้าไทย-มาเลเซีย รองรับ ASEAN Power Grid
กฟผ. รุกขยายสถานีชาร์จ EV ในพื้นที่ราชการต่อเนื่อง
ทีมจิตอาสา กฟผ. รวมพลังคืนรอยยิ้มให้ชาวอุบลฯ ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำลดกว่า 1,300 หลังคาเรือน