วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

แก้ไขแล้วจ้า! หลังชาวบ้านเต่านอ ศิลา ขอนแก่น ร้องสื่อ!ถนนพัง

แก้ไขแล้ว หลังชาวบ้านเต่านอ ศิลา ขอนแก่น ร้องสื่อ!ถนนพัง

ได้ใจ ประชาชน ชาวบ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง ติดพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น นอภ.เมืองขอนแก่น สั่งลงหินคลุก แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หลังนักเรียนจับมือชาวบ้าน ร้องสื่อ ถนนพัง เละตุ้มเป๊ะ สัญจรไปมาลำบากในฤดูฝน ส่วนฤดูร้อนฝุ่นฟุ้ง เป็นหลุมขรุขระ นายอำเภอได้สั่งการให้ปรับปรุงถนนลูกรังด่วน!แล้ว

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ตามที่ ประชาชน ได้ร้องเรียนผ่านสื่อโซเซียล กรณี ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจร ถนนช่วงบริเวณหลังโรงเรียนไพบูลย์ หมู่ที่.7 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เนื่องจากถนนช่วงบริเวณดังกล่าว ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้สัญจร ไป-มา ลำบาก ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าวนั้น

ต่อมาเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2565​ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายให้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศิลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่.7 ตำบลศิลา นำประชาชนจิตอาสาฯ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำหินคลุกมาซ่อมแซ่มถนนบริเวณที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงบริเวณตามข้อร้องเรียน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา ของประชาชนในเบื้องต้น ให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้รับแจ้งจาก ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ว่าได้จัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 926 ม. หนา 0.01ม. ถนนสายดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในกรณีดังกล่าวแล้ว

ข่าวที่ร้องสื่อฯ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566