วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

นอภ.เมืองขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.กรณีน้ำท่วมขัง

นอภ.เมืองขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.กรณีน้ำท่วมขัง
   วันนี้ (14 ก.ค. 65) นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยนายสนพงษ์  ครีวงศ์  ผอ. ส่วนสนับสนุนศูนย์  ปภ. เขต 6  เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปภ.จังหวัดขอนแก่น  และเทศบาลตำบลเมืองเก่า  ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมหมู่บ้านสิริรัตน์ 2-3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีน้ำท่วมขัง


   โดยที่ผ่านมาเมื่อเร็วนี้ นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดขอนแก่น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด.  จนท.เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีน้ำท่วมขังบริเวณปากทางเข้าโรงเรัยนศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ประชาชน คณะครูนักเรียนโรงเรียนศึกษาคนตาบอด.  และติดต้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่บึงหนองโคตร. คาดว่าปริมาณน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน1-2 วันนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่มอีก “ขอขอบคุณภาคประชาชนที่คอยเฝ้าบ้านเมืองและคอยแจ้งข่าวสารเพื่อความสงบเรียบร้อยของขอนแก่น”นายประจวบ กล่าว.

DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566