วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ซักซ้อมเฝ้าระวัง!ทางหลวงขอนแก่น ทดสอบการตรวจค้นเสมือนจริงเมื่อมีเหตุเกดขึ้น

ทางหลวงขอนแก่น ทดสอบการตรวจค้นเสมือนจริงเมื่อมีเหตุเกดขึ้น/ เมื่อวันที่12 ก.ค.2565 ที่ห้องประชุมกองกำกับการ4 ตำรวจทางหลวง ขอนแก่น พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.ขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจทางหลวง หัวข้อการตรวจค้นรถต้องสงสัย ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีครูฝึกยุทธวิธีจากตำรวจภูธรภาค4 ให้คำแนะนำ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือตำรวจทางหลวง(ขอนแก่น)วัฒนธรรม 3 วินัยต่อตนเอง..

ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม/รายงาน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566