ชาวขอนแก่น ได้เฮ กรมทางหลวงเพิ่มจุดกลับรถ เข้าสนามบิน แก้ปัญหารถติดและเร่งระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน

ชาวขอนแก่น ได้เฮ กรมทางหลวงเพิ่มจุดกลับรถ เข้าสนามบิน แก้ปัญหารถติดและเร่งระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน “วัฒนา”ระบุ งบปี 65 – 66 ขอนแก่นได้ขยายช่องทางการจราจรมากที่สุดในประเทศไทย เร่งประสานท้องถิ่นพิจารณารับการถ่ายโอนถนนเพิ่มเติมหลังพบงบท้องถิ่นแก้ไขปัญหาไม่ได้ในหลายเส้นทาง
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 11 ก.ค.2565 ที่จุดกลับรถ กม.ที่ 1+325 ถนนทางหลวงหมายเลข 2428 ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ขอนแก่น นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น,นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และนายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ร่วมเปิดจุดกลับรถและทดสอบระบบการกลับรถ ของจุดหลักรถ กม.ที่ 1+325 ถนนเส้นทางทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ขอนแก่น ก่อนถึงโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น ซึ่งแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ทำการจัดสร้างขึ้นเป็นจุดกลับรถแห่งที่ 3 ของถนนเส้นทางสายดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนและลดระยะเวลาในการเดินทางให้กับหมู่บ้านและชุมชนโดยรอบสนามบิน ท่ามกลางชาวชุมชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมทดสอบระบบการกลับรถในจุดกลับรถแห่งใหม่ใสจุดนี้เป็นจำนวนมาก


นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จุดกลับรถหลัก กม.ที่ 1+325 ถนนทางหลวงหมายเลข 2428 เป็นจุดกลับรถจุดที่ 3 ของถนนเส้นทางสายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามการร้องเรียนและการลงพื้นที่สำรวจร่วมกันของคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจร โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวเฉพาะในชุมชนโดยรอบสนามบิน มีทั้งสิ้น 4 หมู่บ้านไม่นับรวมปริมาณรถของผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบิน ที่เดิมต้องไปกลับรถ บริเวณใต้สะพานทางเข้าสนามบิน หรือบริเวณตอนกลางของถนน ดังนั้นการก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมนั้น ดำเนินการโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
“ จุดกลับรถจุดนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท โดยเป็นการเปิดเกาะกลางถนน ระยะทางความกว้างจากหัวเกาะถึงหัวเกาะประมาณ 16 เมตร มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนตามหลักวิศวกรรมทางถนน มีการเพิ่มไฟส่องสว่างในจุดกลับรถและการทาสีเส้นถนน ให้เด่นชัด ซึ่งวันนี้จุดกลับรถแห่งนี้ได้เปิดพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนที่สัญจรไป-มาในเส้นทางถนนสายดังกล่าวที่มีวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 คัน อย่างไรก็ดีเตรียมที่จะประสานกับท้องถิ่น ทั้ง อบจ.,เทศบาล และ อบต. ในการสำรวจถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นว่าจุดใด ที่เกินกำลังหรือการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ไม่สามารถทำการซ่อมแซม ได้ก็จะมีพิจารณารับการถ่ายโอนให้กับกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาพรวมต่อไป ”


ขณะที่นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กล่าวว่า เดินถนนทางหลวงหมายเลข 2428 เส้นทางจุดตัดจาก ถ.มะลิวัลย์ มาที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นั้นเป็นของกรมท่าอากาศยาน และได้มีการโอนให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงจุดแรกคือการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดตัด ระหว่าง ถ.มะลิวัลย์และ ถ.เส้นทางสายนี้ เพื่อเปิดเป็นจุดระบายรถที่รถสามารถที่จะเลี้ยวขวาออกจากสนามบินได้เลย ตามการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะที่ติดตั้งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงจุดกลับรถเดิมที่มี คือ บริเวณใต้สะพานยกระดับทางเข้าสนามบิน,จุดกลับรถด้านหน้าทางเข้าสนามบิน และจุดกลับรถตอนกลางของถนนเส้นทางสายนี้ และวันนี้ด้วยสภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป โดยที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางสายนี้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มจุดกลับรถ อีก 1 จุดถือเป็นการลดระยะทางของการเดินทางของคนในชุมชนได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านโดยรอบสนามบินที่มีอยู่ 4 หมู่บ้านหลัก หากและหมู่บ้านมีรถยนต์หมู่บ้านละ 300 คัน รวมทั้งสิ้นก็จะมีประมาณ 1,200 คัน ไม่นับรวมรถส่วนบุคคล รถโดยสาร รถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์ที่มารับ-ส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ เท่ากับว่าจุดกลับรถจุดนี้ ที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ใช้งบบำรุงของแขวงฯ จำนวน 500,000 บาทมาดำเนินการจัดสร้าง จึงถือเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมาก


“ในปี 2565 ขอนแกนได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินโครงการขยายผิวช่องทางการจราจร จากเดิม 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางและจาก 4 ช่องทางเป็น 6 ช่องทาง รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการขยายผิวช่องทางการจราจรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ขณะที่ปี 2566 ก็จะมีการขยายผิวการจราจรอีกหลายจุด ซึ่งขอนแก่น ก็ได้รับการจัดสรรในจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข 2428 จุดนี้ ที่จะมีการปรับปรุงฟุตบาทเดินเท้าและขยายจุดจอดรถเพิ่มเติม เพื่อรองรับกับแผนพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางสายหลักที่กระทรวงคมนาคมได้กำหนดไว้”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน