วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. นำตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” ออกให้บริการประชาชน ครั้งที่ 3

31 ส.ค. 2020
658

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รพ.สต.หนองกอมเกาะ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา ณ รพ.สต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อให้ประชาชนรู้สุขภาวะของตนเองเบื้องต้น

 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีม ดร.ชวิช  ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยากร ออกให้บริการชุมชน “การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการด้วยตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ รพ.สต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย มี อสม. และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการ จำนวน 100 คน เพื่อให้ประชาชนรู้จักสุขภาวะ และวางแผนด้านสุขภาพของตนเองได้