“มทบ.23 “ส่งเสริมเยาวชน อนาคตอันยิ่งใหญ่ของชาติ” มอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติบัตรแก่ “มัคคุเทศก์น้อย”

“มทบ.23 “ส่งเสริมเยาวชน อนาคตอันยิ่งใหญ่ของชาติ” มอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติบัตรแก่ “มัคคุเทศก์น้อย”

ผบ มทบ23 ส่งเสริมเยาวชน อนาคตอันยิ่งใหญ่ของชาติ” มอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติบัตรแก่ “มัคคุเทศก์น้อย” มทบ.23 เพื่อให้ความรู้นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีความกล้าแสดงออก ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ถิ่นฐานตัวเองทำให้เกิดความรักความหวงแหน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พล.ต. วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” มณฑลทหารบกที่ 23 จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.พรชิตา อุเทน และ น.ส.วริศรา จันทะวงษ์ พร้อมทั้งพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมเยาวชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น


ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบประกาศเกียรติบัตร ทุนการศึกษา และเงินรางวัลประกวดคลิปสั้นประชาสัมพันธ์ให้กับ นางสาวปวีณา พินทา มัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 23 ซึ่งได้รับรางวัลคลิปวีดีโอ เยาวชนส่งเสริมการทำความดี รางวัล “ดีเยี่ยม” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์น้อย ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กราบนมัสการ พระครูธรรมาภิสมัย​ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ- เจ้าคณะ​อำเภอบ้านแฮด-พระยืน และพระมหาวิศักดิ์ ชาตะสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน- เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรมอบทุนการศึกษา และเงินรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอเยาวชนส่งเสริมการทำความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์น้อยในการเสริมสร้างประสบการณ์ และการศึกษานอกห้องเรียน
ซึ่ง พล.ต. วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้พบปะ พัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยทหารในพื้นที่ในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

พล.ต. วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เปิดเผยว่าทั้งนี้ การท่องเที่ยวในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อใดที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หากมีไกด์หรือมัคคุเทศก์นำทาง คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ จะทำให้การท่องเที่ยวมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น และยิ่งมัคคุเทศก์เป็นคนในพื้นที่ ก็ยิ่งให้รายระเอียดได้ครบถ้วน ดังนั้นมณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดการฝึกอบรมบุตรหลานและเยาวชนรอบค่ายที่สนใจ เพื่อสร้างให้เป็นยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวภายในค่าย ขึ้น
พล.ต. วรพินิจ กล่าวด้วยว่านอกจากจะเป็นการสร้างมัคุเทศก์ตัวน้อยเพื่อให้ความรู้นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีความกล้าแสดงออก ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ถิ่นฐานตัวเองทำให้เกิดความรักความหวงแหน อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ทุกคนมีรายได้จากการเป็นมัคคุเทศก์น้อย รู้คุณค่าของเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง รู้จักการมัธยัสถ์ และการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอีกด้วย

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน