วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน

03 ก.ค. 2022
657

“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ WE TRAIN THE TRAINERS ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อพัฒนาแกนนำนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตลอดจนเพื่อสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีปัญหาต่างๆและปัญหาจากภาวะเครียดได้ เป็นอย่างดี ในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ และมีความสุขในการดำรงชีวิต


เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการWE TRAIN THE TRAINERS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวต้อนรับประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในการนี้มีนางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย เจ้าของผู้รับผิดชอบผู้รับทุนโครงการฯ นายณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้จัดการโครงการเสียงเยาวชน จังหวัดขอนแก่น(KK-VoY) กล่าวถึงมาและรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมทั้ง ดร.พายุพงศ์ พายุหะ ทีมวิทยากร ตลอดจนผู้มีเกียรติ และนักเรียนจาก ร.ร บ้านไผ่,ร.ร.แก่นนครและร.ร.กัลยาณวัตร จำนวน 95 คน ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ WE TRAIN THE TRAINERS นักศึกษาจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการ
นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่าจากโครงการ Happy Land Kaennakhonwitthayalai (แก่นนครดินแดนแห่งความสุข) โครงการปลุกศักยภาพโรงเรียนกัลยาณวัตร และโครงการปลุกศักยภาพ พิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไผ่ ซึ่งนำมาต่อยอดในกิจกรรม WE TRAIN THE TRAINERS โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป (EU), องค์การอาสาสมัครนานาชาติอังกฤษ (VSO), เครือข่ายเสียงเยาวชนจังหวัดขอนแก่น KK-VoY สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือ ThaiHealth จำนวน 50,000 บาท โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคมคม 2565
นางหัทกานต์ กล่าวด้วยว่าโดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตลอดจนเพื่อสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน อีกทั้งเพื่อพัฒนาแกนนำให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีปัญหาต่างๆและปัญหาจากภาวะเครียดได้ พร้อมทั้งเพื่อดึงศักยภาพและค้นหาเป้าหมายในชีวิต สามารถออกแบบการเรียนและออกแบบวิถีชีวิตให้เหมาะกับความสามารถของตัวเอง และเพื่อสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ และมีความสุขในการดำรงชีวิต

นางหัทกานต์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับการจัดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 45 คน, โรงเรียนกัลยาณวัตร 30 คน และโรงเรียนบ้านไผ่ 20 คน รวม 95 คน และครูแกนนำจากทั้ง 3โรงเรียนดังกล่าว รวม 15 คน

ด้าน ดร. สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น กล่าวว่าการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ WE TRAIN THE TRAINERS ในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงาน จะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาแกนนำนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดทักษะในการ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาจากภาวะเครียด การดึงศักยภาพและค้นหาเป้าหมายในชีวิต สามารถออกแบบการเรียนและออกแบบวิถีชีวิตให้เหมาะกับความสามารถของตัวเองสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ และมีความสุขในการดำรงชีวิต สร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน อีกทั้งมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้ด้วย


ส่วน นางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย ครูชีววิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เจ้าของ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับทุนโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ชื่อ WE TRAIN THE TRAINERS เกิดขึ้นสำหรับลีดเดอร์ อันหมายถึงแกนนำนักเรียน ซึ่งมาจากทั้งหมด 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร และโรงเรียนบ้านไผ่ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นั้นผ่านแฮปปี้แลนด์แก่นนครมาก่อน ส่วนโรงเรียนบ้านไผ่ ก็จะเป็นกิจกรรมปลุกศักยภาพ และโรงเรียนกัลยาณวัตรก็จะเป็นกิจกรรมปลุกศักยภาพ เช่นกัน มีทั้งแบบออนไลน์และ on site ซึ่งลีดเดอร์เหล่านี้นั้น คัดมาจาก กิจกรรมทั้งหมด 13 กิจกรรม เรียกว่าคัดเกลาโมเดล เหลือแค่ 10 กิจกรรม จะมีเด็กบางส่วนที่ผ่านกิจกรรม แต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ เพราะงานตรงนี้เป็นงานของ เชียร์ ลีดเดอร์ หมายความว่านักเรียนเสร็จกิจกรรมต้องมีการขอบคุณถึง 21 วันต่อเนื่อง
นางวชิรญาณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดขึ้น เพราะเดิมทีในภาวะทั่วไปเด็กนักเรียนมีความเครียดสูง เครียดจากการเรียน หรือเรียกว่าค้นหาเป้าหมายไม่เจอ ในการคาดหวังจากสังคม คือมีหลายสาเหตุมาก ซึ่งเดิมทีได้ทุนจาก สสส. พอโรงเรียนบ้านไผ่ เห็นกิจกรรมที่เราทำ มีความสนใจ ทางเราเลยเชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อเด็กนักเรียนทั้งหมดผ่านกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว คนที่ผ่านที่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ต้องเขียนขอบคุณ 21 วันต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ สัปดาห์แรกเขียนคำขอบคุณ 5 คำ สัปดาห์ที่ 2 เขียนคำขอบคุณ วันละ 10 คำทุกวัน และสัปดาห์ที่ 3 จำนวน 21 คำ เขียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเขียนคำขอบคุณนี้จะเป็นการสร้าง passway ของกระแสประสาททางด้านบวก ทำให้เด็กมองเห็นว่าปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่ ซึ่งมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตั้งเยอะ

นางวชิรญาณ์ กล่าวด้วยว่าทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากเลย และเขาก็จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้น นอกจากจะมีกิจกรรม 21 วันแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมค้นหาเป้าหมาย ในชีวิต ซึ่งจะเหมือนกับการมาเรียนหนังสือเฉยๆ โดยเราไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร การค้นหาเป้าหมาย เราใช้ศาสตร์ นั้นคือเรื่องของการชอบ ความถนัดและการสร้าง รายได้และตอบแทนบนโลกใบนี้ รวมถึงคำถามที่ถามเชิงลึกถามว่า ถ้าเรามีเงินมีทรัพยากร มีเวลามีทุกอย่างแล้ว นักเรียนอยากทำเป้าหมายนี้อยู่หรือไม่ ก็จะมีขบวนการทางจิตวิทยา และเป็นการโปรแกรมสมอง

นางวชิรญาณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากว่าค่ายนี้เป็นการพัฒนาแกนนำ วันแรกจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดเป็น 10 กลุ่ม และจัดหัวข้อที่เขาถูกเทรนมา ฝึกตัวเองให้เป็นเทนเนอร์ อีก 9 กลุ่มก็จะเป็นเทรนนิว ผู้ถูกโค้ช เพื่อจะพัฒนาเด็กๆให้เป็นแกนนำ ในการที่เขาจะได้ไปช่วยเพื่อนๆในโรงเรียน และส่วนวันที่ 2 ก็จะเป็นการแบบไร้โปรเจก การสร้างแผนชีวิตทั้งหมด ทั้งชีวิตของเขาว่า ไม่ใช่ว่าสอบติดแล้วมาทำงาน ให้คิดว่าแล้วจะตอบแทนสังคมได้อย่างไร เดินทางจะมีความสุขได้อย่างไร ส่วนในการคาดหวังในการกิจกรรมในวันนี้คือในเรื่องการเป็นผู้นำ เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเอง และจะมีทักษะในการทำงานเป็นทีม กับเพื่อนๆและการสร้างเครือข่าย และสูงสุดคือในเมื่อเขาลีดตัวเองได้ เขาก็จะสามารถเป็นลีดให้เพื่อนๆได้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566