วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับการประเมินโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน”

     ที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” นำโดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหารและ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลงานเด่นเพื่อประเมินคุณภาพ และมาตรฐานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน”

  ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   จึงได้มีการจัดโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ขึ้น ในการสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่อง สร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานสาธารณสุขอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆของประเทศสืบต่อไป

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ รายงาน

0956628047