วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ขอนแก่น จัดงานใหญ่อลังการ พิธีฉลองโล่พระราชทาน ๙ โล่

29 มิ.ย. 2022
297

ร.ร.ศรีกระนวน จ.ขอนแก่น มีงานใหญ่ในวันงานพิธีฉลองโล่ โชว์สร้างสรรค์ผลงานเด่น ยิ่งใหญ่ ได้จัดกันโล่สวดมนต์ สรภัญญ์ นั้นผลงานงานครั้งนี้ ได้จัดให้ เทิดไท้ท่านพระมิ่งขวัญของชาวไทย ได้กล่าวขานโล่รางวัล พระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน งามตระการ โล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ผองเผ่าไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดย ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิธีฉลองโล่พระราชทานึ โดยในพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายคฤทธิ์ เพชรสูงเนิน ปลัดอาวุโส (เจ้าพนักงานชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกระนวน ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ตลอดจน พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนตัวแทนผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง


ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กล่าวว่าสำหรับโล่พระราชทาน ฯ ที่ได้รับทั้ง 9 โล่ ประกอบไปด้วยประกอบด้วย 1) กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โล่รางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2) กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมรงเรียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3) กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วนงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาชบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4) กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตตรัย ทำนองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 255 เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศรับถ้วยประทาน จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 5) รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 16) รางวัลประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 7) รางวัลเหรียญทองคำพร้อมโล่รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ประเภทบุคคลผู้ปฏิบัติงานครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น บุคลากร TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษาดีเด่น จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (นางสาวปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์) 8) รางวัลชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับประเทศ และ 9)รางวัลชนะเลิศ ความสามารถระดับเหรียญทอง การขับร้องและจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ ยังความปราบปลื้มให้กับโรงเรียน ตลอดประชาชนในอำเภอกระนวน และจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566