วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จัดอบรม “วางแผนออมสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน” ให้แก่บุคลากรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 240 คน โดยมี ชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายความรู้ เมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการคัดเลือกหุ้นและกองทุน พร้อมทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การอบรมผ่านหลักสูตร SET e-Learning มากกว่า 70 หลักสูตร ชุดคลิปความรู้ PVD Space เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ การสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กร หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม”