วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด “Speech Day” ให้ บจ. ร่วมนำเสนอแผนงานความยั่งยืน ด้วยแนวคิด “CSR Transformation” ในโครงการ SET SE201 for Corp.”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “Speech Day” ในโครงการ “SET SE201 for Corp.” รุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารบจ. ด้านความยั่งยืน ได้นำเสนอแผนงานเพื่อยกระดับโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR สู่การทำงานอย่างยั่งยืน เชื่อมเข้าไปใน Value Chain ของธุรกิจ และต่อยอดการสร้าง Social Enterprise เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกมาอย่างเข้มข้นตลอด 2 สัปดาห์ โดยมี คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ  ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี และ คุณสฤณี อาชวนันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหาร บจ. ด้านความยั่งยืน 14 บริษัทเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม”