วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ขอนแก่น เตรียมจัด “นิมิต ตราชู คัพ” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ ร.ร.คนตาบอด

19 มิ.ย. 2022
542

ขอนแก่น เตรียมจัด “นิมิต ตราชู คัพ” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ ร.ร.คนตาบอด

การแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คน “นิมิต ตราชู คัพ” กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชาชนทั่วไป รวมไปถึงได้ตระหนัก รับทราบถึงปัญหาของยาเสพติด

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 มิ.ย.ที่สนามเมเจอร์ อารีน่า เขตเทศบาลนครขอนแก่น น.ส.นิมิต ตราชู ประธานโครงการกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คน “นิมิต ตราชู คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ไปตรวจดูสถานที่การเตรียมจัดงานการแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คน นิมิต ตราชู คัพ ครั้งที่ 1 ที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คนในครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ที่สนามเมเจอร์ อารีน่า


นางสาวนิมิต ตราชู ประธานโครงการกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คน “นิมิต ตราชู คัพ” กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชาชนทั่วไป รวมไปถึงได้ตระหนัก รับทราบถึงปัญหาของยาเสพติด และฟุตบอล 7 คน ถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดังนั้นทางผู้จัดจึงได้การแข่งขันฟุตบอลการกุศล 7 คน “นิมิต ตราชู คัพ” ขึ้น เพื่อให้ทีมที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหาประสบการณ์ ได้ฝึกวิธีการเล่น ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ ทดสอบฝีมือของทีมที่ตนเล่น โดยผู้เข้าแข่งขันในทีมไม่จำกัดเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดรุ่น อายุ
โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงิน 10,000 บาท รองอันดับ 1 7,000 บาท รองอันดับ 2 5,000 บาท รองอันดับ 3 3,000 บาท นักเตะยอดเยี่ยม 500 บาท ผู้ทำประตูสูงสุด 500 บาท รางวัลทุกตำแหน่งจะได้รับถ้วยเกียรติยศ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น”ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566