วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จ.ขอนแก่น ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ.บ้านไผ่
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สวได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรทั้งสิ้น 250 คนร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานในครั้งนี้


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งออกหน่วยบริการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและมีความต้องการรับบริการจากรัฐเป็นอย่างสูง มุ่งเน้นงานบริการหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนและยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วย


โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ของจังหวัด นำงานบริการที่จำเป็นมาให้บริการประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบชุดนักเรียนและผ้าห่ม การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัด และการจำหน่ายสินค้า OTOP บริการตัดผม การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวการประกอบอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน การให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร ด้านที่ดิน ไฟฟ้า ประปา และด้านต่างๆ โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ  Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
เปิดแล้ว งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เชื่อผลักดันตลาดได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน