วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขแก่ชุมชน ต. บ้านเวียง จ. แพร่”

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเป็นเงิน 200,000 บาท แก่ชุมชน ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับ รร. บ้านอ้อยวิทยาคาร และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ. แพร่ และผู้บริหารจาก รร. บ้านอ้อยวิทยาคาร และ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง ร่วมรับมอบ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม”