วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” มอบใบประกาศนียบัตร นร.สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ด้านต่างๆ ในระดับประเทศ

14 มิ.ย. 2022
671

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” มอบใบประกาศนียบัตร นร.สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ด้านต่างๆ ในระดับประเทศ
ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น แนะหลักการประสบความสำเร็จ ที่สำคัญที่สุด คือนอกจาก พรสวรรค์แล้ว ยังต้องมีพรแสวง เรียกได้ว่าเรื่องคุณภาพ ที่เป็นความท้าทาย สิ่งเหล่านี้ต้องมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และหมั่นฝึกฝนตัวเองตามที่ คุณพ่อคุณแม่คุณครูและ โค้ชผู้ฝึกสอน ที่ได้อบรมสั่งสอน ในการปฏิบัติ จึงทำให้เกิดผล และความปลอดภัย


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่เวทีเกียรติยศ หน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ด้านต่างๆ มีดังนี้ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมเฟันหาดาวเด่นรั้วโรงเรียนขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 Wonder Education Day ประเภทชาย รุ่นอายุ 7 – 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเฟันหาดาวเด่นรั้วโรงเรียนได้แก่ ด.ช.ธิติวัชร์พล สุธาบัณฑิตพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 77 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “นครขอนแก่นเกมส์”ระหว่างวันที่ 2 – 14 พฤษภาคม 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนิดกีฬา วูซู ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ได้แก่ ด.ช. ปภังกร ศรีอัศวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

สถาบัน KP DANCE ACADEMY ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ได้จัดการแข่ งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISETHAILANDCHAMPIONSHIP 2022ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ปภาดา พงษ์สุพรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 , ด.ช.ธนาธิป พงษ์สุพรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ,ด.ญ. บุณยนุช แสนไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ,ด.ญ. ธรรญชนก อุดทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ,ด.ญ.กมลชนก หลาบหนองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9,ด.ญ. ศุภัสรา โสประดิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ,ด.ญ.ศุภนาฎ มาตราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ,ด.ญ. พิชามญข์ ทิพย์รัตนมงคล ,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ,ด.ญ. ภณิญา ประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 และด.ญ. ปาณิสรา ถวิลการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ด.ญ.ศุภิสรา โสประดิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และด.ญ. กัลญารัตน์ สินอ่อม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ออมสินยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 42 ในระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2565 ณ อาคารกรีทาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ 1.ด.ญ.ณัฏฐณิชา วงศ์บุญมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 2.ด.ญ. ศุภนาฎ มาตราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 และ 3.ด.ญ. ธรรญชนก อุดทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมยินดี

นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าในภาคการศึกษามีอยู่ 3 อย่างด้วยกันประกอบไปด้วย 1.การศึกษาที่ดีเยี่ยม 2. เรื่องคุณธรรม 3. เรื่องความปลอดภัย เรื่องคุณภาพมีหลายอย่างด้วยกัน ที่ท้าทายวันนี้นั้นขอชื่นชม ลูกๆนักเรียนที่ไปทำผลงาน ดั่งที่เขาเรียกว่าความท้าทาย อันบ่งบอกถึงศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวลูกๆ ของแต่ละคน จากการที่ได้รับการผลักดันหมั่นฝึกฝน และความเอาใจใส่ ของคุณพ่อคุณแม่ ในเบื้องต้น แล้วนำมาต่อยอดด้วยคุณครูอาจารย์ และโค้ชที่ฝึกสอนเพื่อต่อยอดนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีส่วนร่วม ในการดูแลลูกๆ ให้ประสบความสำเร็จ และสำคัญที่สุดคือ


นายประจวบ ยังกล่าวอีก นอกจากลูกๆ นักเรียน จะมีพรสวรรค์แล้ว ยังต้องมีพรแสวง เรียกได้ว่าเรื่องคุณภาพ ที่เป็นความท้าทาย สอนในเรื่องคุณธรรม สิ่งเหล่านี้ต้องมีคุณธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และหมั่นฝึกฝนตัวเองตามที่ คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและ โค้ชผู้ฝึกสอน ที่ได้อบรมสั่งสอน ในการปฏิบัติ จึงทำให้เกิดผล และความปลอดภัย เด็กเหล่านี้ได้รู้จักว่าในการทำกิจกรรมต่างๆนั้น จะมีความปลอดภัยอย่างไร ฝึกอย่างไรเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร มีการฟังผู้ฝึกสอน อธิบายสาธิต และฝึกปฏิบัติ เสร็จแล้วนำมาฝึกฝน
นายประจวบ ยังกล่าวด้วยว่า มีการฝึกจำลองแบบคิดแบบทำ และนำไปแข่งขัน ที่สำคัญต้องมีสมาธิ ดังนั้นจึงฝากเรื่องดังกิจกรรม 3 ด้าน ให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนำไปปฏิบัติ ให้มีคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1.คุณภาพ 2.คุณธรรม และ 3.ความปลอดภัย ต้องขอชื่นชมยินดีกับลูกๆ ที่ประสบผลสำเร็จ ในวันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรก ส่วนเรื่องท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้เรียนสอบเรียนต่อ ผู้เรียนได้คะแนนเต็มร้อยสอบ o-net ให้มากขึ้น ที่ผ่านมา 22 คน ปีต่อไปต้องให้มากขึ้น อย่างน้อย 30 คน นี่เป็นเรื่องที่ท้าทาย ของการสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับอุดมศึกษาและในห้องเรียนพิเศษ ต่างๆ


ท้ายสุดนายประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาสามารถสอบเข้าโรงเรียนดังๆในจังหวัดขอนแก่นหรือโรงเรียนชื่อดังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบได้อันดับ 1 และอันดับ 3 ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จะต้องติด 1 ใน 10 ของโรงเรียนชื่อดัง ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถสอบติดโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ 100% เพราะฉะนั้นจึง เป็นความที่ท้าทาย นอกจากสอบเข้าเรียนต่อได้แล้วนั้น ทำอย่างไรถึงจะได้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ติด 1 ใน 20 ต้องมา จาก ร.ร อนุบาลขอนแก่น อันนี้เรียกได้ว่าประเด็นที่ท้าทายเข่นกัน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ อยู่ในตัวลูกๆนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566