วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ม.ราชมงคล จับมือสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ ส่งเสริมการส่งออก-การจัดการด้านบริหาร-เข้าถึงแหล่งเงินทุน

14 มิ.ย. 2022
98

ม.ราชมงคล จับมือสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ ที่เก็บได้ในทุกรายละเอียดเน้นหนักการส่งเสริมการส่งออก-การจัดการด้านบริหาร-เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ มุ่งสู่การเป็นเมืองธรณีวิทยาของยูเนสโก้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 มิ.ย.2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen GEOPARK UNESCO และร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจและคณาจารย์ รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานจำนนมาก

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการให้บริการทางวิชาการ และงานบริการสังคม ที่มหาวิทยาลัยฯเน้นหนักแผนการดำเนินงานแบบทีส่วนร่วมร่วมทุกฝ่าย ดังนั้นการที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาร่วมเป็น 1 ในคณะทำงานในการที่จะยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR) โดยมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งที่มีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน สำหรับพัฒนานักธุรกิจและผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสานต่อไป

ขณะที่ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ ONE FTI หรือหนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมีความมั่นใจในศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานใหม่ เพื่อพลิกโฉมนักธุรกิจระดับสูงสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนักปฏิบัติ เกิดการนำธุรกิจจากระดับประเทศไปสู่ตลาดโลกได้

” การเริ่มต้นวันนี้เป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ มทร.ฯ จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเรา โดยเน้นในเรื่องของการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ Exim BANK ได้เข้ามาหารือถึงการดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การส่งออกที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ซึ่ง มทร.จะเข้ามาติวเข้มและนำผู้ประกอบการของเรานั้นก้าวสู่การส่งออกที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังคงสร้างองค์ความรู้ที่สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรทั้งในระดับบปริญญาตรีและปริญญาโท ได้อีกด้วย

” ความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถผลักดันการพัฒนาขอนแก่นให้สู่ระดับสากล พร้อมประสานความร่วมมือเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักธุรกิจและสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการถภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางธุรกิจ (DBA) และผสานความร่วมมือสนับสนุน Khon Kaen GEOPARK สู่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ต่อไปในอนาคต”

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผญบ.หินลาด บ้านคัอ ขอนแก่น ควงสาวสะดวกซื้อร้องทุกข์สื่อ หลังรถ จยย.หาย คดีไม่คืบ
มทบ23 “ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
“ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ขอนแก่น จัดงานใหญ่อลังการ พิธีฉลองโล่พระราชทาน ๙ โล่
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย