วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565”

13 มิ.ย. 2022
722

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565”
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565”โดยมี ดร.คมสันต์ ชุมอภัย เป็นประธานในพิธี  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระคุณในการนี้ครูคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูเก่า และครูอาวุโส ได้ให้เกียรติร่วมพิธี ซึ่งภายในพิธีดร.คมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 พร้อมด้วยคณะครูศิษย์เก่า และศิษย์เก่า นำพวงมาลัย และพาน ไหว้ครูเก่า คณะกรรมการนักเรียน นำพวงมาลัยและพาน ไหว้คณะผู้บริหาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นำพานไหว้ครูที่ปรึกษาประจำชั้น


   ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัยและมอบทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนอีก 100,000 บาท พร้อมด้วย คุณครูเสริมสุข แก้ววงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นแล้วยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566