วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564

โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 8 (Cabling Contest 2020)”