วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

สถาบันพลาสติกจัดสัมมนา”บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่(new normal)”