วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำประชาชนทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. ที่ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราขกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายสนอง ดลประสิทธิ์ ,ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วม

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมกับส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2521 ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. 2543 การนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน จากนั้น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

////////////

โชติกา รายงาน

0956628047