วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบโฉนดที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชน เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์

29 ส.ค. 2020
1034

28 ส.ค.63/ ที่ ศาลาราชประชาสมาสัย ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอแฮด จังหวัดขอนแก่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกรมธนารักษ์มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ ที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ภายใต้โครงการ“ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อตอบสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหาเชิงสังคม ด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของราษฎร โดยได้ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ซึ่งครอบครองอยู่มาก่อนวัน ที่ 4 ตุลาคม 2546 นำมาจัด ให้เช่าให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของจังหวัดขอนแก่น ได้นำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ แปลงตามทะเบียน 3,450 ไร่ ใช้ประโยชน์ในราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งความประสงค์ ขอส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เพื่อนามาจัดให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 1,041 ราย เนื้อที่ 1,072 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น