วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เกิดเหตุไฟฟ้าช๊อตตู้คุมไฟฟ้า ร.ร.อนุบาลขอนแก่น

เกิดเหตุการณ์มีกลุ่มควัน โพยพุ่งออกมาจากที่ ชั้น 3 อาคารป.1-ป.2  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เข้าพื้นที่ ได้มาดูแลไฟและได้ดำเนินการปลดไฟออกเรียบร้อย สาเหตุเกิดมาจากไฟฟ้าช๊อตตู้คุมไฟฟ้า

   เมื่อเวลา14.16 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าเกิดเหตุการณ์มีกลุ่มควัน โพยพุ่งออกมาจากที่ ชั้น 3 อาคารป.1,ป.2  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เข้าพื้นที่ ได้มาดูแลไฟและได้ดำเนินการปลดไฟออกเรียบร้อย สาเหตุเกิดมาจากไฟฟ้าช๊อตตู้คุมไฟฟ้า ซึ่งทาง โรงเรียน ได้อพยพ เด็กนักเรียน ชั้น ป.1และ ป.2 ออกจากตัวอาคารตึกได้อย่างปลอดภัยดีกันทุกคน


    ด้านนายประจวบ  ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ใจความว่า เรียน คุณครูทุกคนทราบกรณีไฟฟ้าลัดวงจร ทางโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุและดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเหตุการณ์ทุกอย่างปกติทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาดูแลไฟและได้ดำเนินการปลดไฟออกเรียบร้อยและกำลังช่อมแชมต่อไปซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ

คืบหน้าตามที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาคาร6 ชั้นนป.1และชั้นป.2นั้น บัดนี้ช่างไฟฟ้่าได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงให้ดำเนินการให้จัดการเรียนการสอนตามปกติอาคาร6 ป.1และป.2 จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เพราะช่างได้ตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยและช่างได้ประเมินแล้วแจ้งว่ามีความปลอดภัยสามารถจัดการเรียนการสอนให้ลูกนักเรียนตามปกติ โดยได้สั่งการให้ช่างจะทำการสำรวจและซ่อมแชมไฟฟ้าของโรงเรียนทุกห้องทุกอาคารเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ โพสต์ข้อความลงใน Facebook ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในความว่า เรียน คุณครูทุกคนทราบตามที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาคาร6 ชั้นนป.1และชั้นป.2นั้น บัดนี้ช่างไฟฟ้่าได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ2.อาคาร6ป.1และป.2 จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติเพราะช่างได้ตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยและช่างได้ประเมินแล้วแจ้งว่ามีความปลอดภัยสามารถจัดการเรียนการสอนให้ลูกนักเรียนตามปกติ 3.ช่างจะทำการสำรวจและซ่อมแชมไฟฟ้าของโรงเรียนทุกห้องทุกอาคารเพื่อความปลอดภัยของทุกคนซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาตั่งแต่เปิดภาคเรียน4.ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุในทุกด้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกๆทุกคน5.ให้หัวหน้าสายและคุณครูประจำชั่นทุกชั้นได้ดูแลลูกๆนักเรียนตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนายประจวบ ศิริภักดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น ได้มีมาตรการ พร้อมสั่งการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ไว้ดังนี้ เรียน หัวหน้าสายและคุณครูทุกคนทราบ ตามที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกตินั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง จึงขอให้คุณครูทุกคนดำเนินการตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเข้มและให้คุณครูทุกคนดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1.คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรทุกประตูให้มาถึงโรงเรียน เวลา 06.30 น.เพื่อรอรับลูกๆนักเรียนที่มาโรงเรียนและหลังเลิกเรียนให้คุณครูรอส่งนักเรียนกลับให้เรียบร้อยตามประตูที่รับผิดชอบ2.คุณครูที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประตูควรมาถึงโรงเรียนไม่เกินเวลา 07.30 น.จะได้ดูแลนักเรียนในชั้นของตัวเอง3.คุณครูควบคุมกำกับการทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกชั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4.เวลา 08.30 น.ทุกชั้นต้องเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน

5.ฝากคุณครูสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย ข้อตกลงร่วมกันภายในห้องเรียน เช่น การเดินแถว การเข้าห้องน้ำ การเดินขึ้น-ลงบันได การรับประทานอาหารกลางวัน การรักษาความสะอาด การหยอกล้อเล่นกันของลูกๆ หรือการวิ่งเล่นของลูกๆ นักเรียนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา การไหว้ การทำความเคารพ รวมทั้งมารยาทต่างๆ ในทุกๆ วัน 6.การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในช่วงเปิดเรียนใหม่ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในทุกมิติ เช่น เรื่องการเรียน เวลาการรับ การส่ง การเรียนช่อมเสริม(พิเศษ) ไม่ควรให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน ยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆ เพื่อความเป็บระบบระเบียบและความปลอดภัยของทุกคน 7.คุณครูทุกคนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งการบริหารจัดการห้องเรียนเป็นอันดับแรก

8.ให้ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ เช่น บริเวณอาคารเรียน หน้าอาคารเรียน รอบๆอาคารเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ 9.การมาโรงเรียนสายหรือมาแล้วแต่ไม่อยู่ในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วโมงที่ตัวเองไม่ได้สอน นอกจากจะมีภารกิจสำคัญมากกว่าหน้าที่ราชการและไม่เป็นการกระทำที่ทำให้ราชการเสียหาย 10.ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและอดทน ผลแห่งการทำหน้าที่จะเป็นเกาะกำบังให้ทุกคนมีความปลอดภัย มีความสุข มีความมั่นคงและมีความสำเร็จในทุกด้านครับ ขอขอบคุณหัวหน้าสายชั้นและคณะครูทุกคนด้วยจิตคารวะยิ่ง
นายประจวบ เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ตนเอง มา ได้มาโรงเรียนตลอด ตั้งแต่นักเรียน คนแรกมาที่ โรงเรียนจนถึงนักเรียนคนสุดท้ายออกจากโรงเรียนไป นี้หละคือครูมืออาชีพไม่ใช่เพียงแต่มีอาชีพครู ต้องรักโรงเรียน ให้เหมือนบ้านรักเพื่อนร่วมงานให้พี่น้อง รักผู้ปกครองเหมือนญาติสนิท รักลูกเหมือนลูกเหมือนลูกหลานตน รักชุมชนและศรัทธาในวิชาครู ขอบคุณคุณครูทุกคน มา ณ ที่นี้.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566