วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 /นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ พร้อมคณะทำงานคัดเลือกฯ ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ.) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุ่มโซนอำเภอ เพื่อเข้ารับการพิจารณคัดเลือกในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ซึ่งวันนี้คณะทำงานฯ กำหนดลงพื้นที่ ดังนี้
-ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น กลุ่มอำเภอที่ 1 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโคกกว้าง ม.1 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีนายนายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ
-ภาคบ่าย เวลา 13.30 -16.30 น. คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น กลุ่มอำเภอที่ 2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหว้า ม.5 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีนายสัมภาษณ์ ศรีหงษ์ นายอำเภอนองเรือ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ
ซึ่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน พร้อมซักถามตามประเด็น และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ