วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

สมาชิกวุฒิสภาจัดกิจกรรม สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 พร้อมเปิดคลินิกสอนฟุตบอล ให้แก่เด็ก และเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

              พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพีระศักดิ์  พอจิต  และคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

           พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาตร์  วิจัยและนวัตกรรม  วุฒิสภา กล่าวว่า โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19” โดยการดำเนินงานของมูลนิธิจ่าแซม  ได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 , 2 และ เขต 3  เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม หลังจาก สพฐ.แจ้งสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

       ในช่วงเช้า เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า  ทั้ง 3 เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 300 โรงเรียน  รวมจำนวน 300 โรงเรียน จำนวน 30,000 ชิ้น  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  พร้อมพบประ และรับฟังความคิดเห็น กับผู้ปกครอง ครู นักเรียน  และผู้นำท้องที่  ที่เดินทางมาต้อนรับ

        ข่วงบ่ายวันเดียวกัน สมาชิกวุฒิสภาทั้งคณะ ได้เดินทางไปที่ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 เขต เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ

         นอกจากนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยโค้ชหรั่ง  นายชาญวิทย์  ผลชีวิน อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย    เปิดคลีนิคสอนฟุตบอล ให้กับเด็กๆ และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

 และร่วมลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมวุฒิสภารักเมืองไทย” พบกับ “ทีม VIP จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

///////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047