วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63/ ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยการสนับสนุนจาก โครงการสลากการกุศล

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2563 ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแนะนำวิชาชีพ

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น