วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

จ.เลย งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา หนึ่งเดียวในโลก

 วันที่ 14 เม.ย.65 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานประเพณีแห่ต้นไม้ใหญ่ พร้อมนำแห่ต้นดอกไม้ใหญ่รอบโบสถ์  โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หน.ส่วนราชการทุกส่วนราชการ พี่น้องประชาชน  สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชุมชนบ้านแสงภา ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 

        เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เปิดเผยว่า การทำต้นดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อนนั้น ชาวบ้านแสงภาเชื่อกันว่า เป็นการเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิต คนในหมู่บ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ ลักษณะต้นดอกไม้ของตำบลแสงภาจะโดดเด่นกว่าทุกวัดของจังหวัดเลยคือต้นดอกไม้มีขนาดใหญ่ ที่มีความสูง 7-10 เมตร โดยใช้ไม้ไผ่ และดอกไม้ในพื้นถิ่นตกแต่งให้สวยงาม การทำจะต้องทำให้เสร็จภายใน 1 วัน ส่วนการแห่ต้นดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา จะมีขึ้นทุกคืนวันพระในเดือน 5 ของทุกปี ซึ่งประเพณีแห่ต้นดอกไม้เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านแสงภาเป็นอย่างดีและเป็นประเพณีที่ควรคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานอยู่คู่กับชุมชนบ้านแสงภาตลอดไป

///////////////////////

Cr.ภาพนิ่งมุมสูง ไลน์ กล้วย1001

โชติกา   ทวนชัยภูมิ

0956628047