วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ขอนแก่น/สถาบันพลาสติกจัดสัมมนา”บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่(new normal)”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมอาวานีขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการสัมมนา”บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่(new normal)”โดยมี นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มีนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นผู้ประกอบการที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเดินทางมาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

สำหรับกิจกรรมในการสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรมาแนะนำการชี้แนะเตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการ OTOP/SME ในการใช้งานเทคโนโลยี และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มหาความรู้ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและต่อยอดได้ เป็นเตรียมตัวสู่การแข่งขันในตลาด นำไปเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม การอัพเดทเรื่องราวสถานการณ์ของภาคธุรกิจ เป็นข้อมูล เข้าถึงความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
สำหรับสถาบันพลาสติกมุ่งหวังเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิจัย,พัฒนาวัตถุดิบ/ห้องทดสอบ กระบวนการการผลิต,พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด สนับสนุนการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น