วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

จ.ขอนแก่น ปล่อยกู้กว่า 20 ล้านบาทให้กับสหกรณ์ 12แห่ง

31 มี.ค. 2022
159

จ.ขอนแก่น ปล่อยกู้กว่า 20 ล้านบาทให้กับสหกรณ์ 12แห่ง
“จังหวัดขอนแก่น”ปล่อยกู้สนับสนุนเงินทุนกว่า 20 ล้านบาทให้กับสหกรณ์ 12แห่งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบคำขอกู้เงิน จากสหกรณ์ 12 แห่ง 14 โครงการ เป็นเงิน 20,300,000.- บาท(ยี่สิบล้านสามแสนบาท) ตามโครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์ และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามแผนธุรกิจประกอบคำขอกู้เงินตามโครงการทั้ง 14 โครงการ


โดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมต่อกรณีการพิจารณาเห็นชอบตามคำขอกู้เงินจากสหกรณ์ทั้ง 12 แห่ง 1).มีข้อควรให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารแผนธุรกิจ เพื่อการจัดการเงินกู้สู่การพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ระยะสั้น ที่ตรงกับความต้องการตลาด หรือผู้บริโภค เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการจัดการหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ ลดความเสี่ยงในการชำระหนี้และดอกเบี้ยในอนาคต 2). ควรตั้งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่อนุมัติเงินกู้แต่ละโครงการ เพื่อติดตาม กำกับการใช้จ่ายตามแผนธุรกิจโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่า พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะกับเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการทำงานเชิงรุก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่ขอกู้


3). กำหนดให้ทุกสหกรณ์ที่เสนอโครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรกำหนดรายละเอียดประกอบด้วย เช่น ขนาดของบ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ขึ้น พร้อมกับให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศแผนที่นำ้ใต้ดินมาประกอบใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ศักยภาพน้ำใต้ดินได้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับพื้นที่ ท่านประธานที่ประชุม จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการตามที่ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เสนอความเห็นต่อไปเพื่อความรอบครอบ ให้เกิดผลดีต่อการดำเนินตามโครงการ.

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผญบ.หินลาด บ้านคัอ ขอนแก่น ควงสาวสะดวกซื้อร้องทุกข์สื่อ หลังรถ จยย.หาย คดีไม่คืบ
มทบ23 “ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”
“ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม” ขอนแก่น จัดงานใหญ่อลังการ พิธีฉลองโล่พระราชทาน ๙ โล่
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย