วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 /นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วย ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนบริษัทประชารัฐฯ (คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมีนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลกลุ่มเพิ่มเติม