วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

กระทรวงพลังงาน เตรียมเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนต้นปีหน้า

รมว.พลังงานคนใหม่ สานต่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ขอเวลา 30 วันพิจารณาผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจริง ก่อนประกาศเปิดโครงการทันที ไม่ต้องรอแก้แผนพีดีพี คาดต้นปีหน้าจะเริ่มดำเนินโครงการได้
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นโยบายในการทำงานจะสานต่อนโยบายเดิมที่ผ่านมา แต่จะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ วางรากฐานเพื่ออนาคตด้านพลังงานของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมอีก 30 วัน ในส่วนของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จก็จะประกาศรับซื้อในส่วนของโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ทันที โดยไม่ต้องรอปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว (พีดีพี) เพราะหากรอจะต้องใช้เวลานานกว่าจะแก้แผนเสร็จ ซึ่งแผนพีดีพี 2018 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็สามารถนำมาใช้ได้เลย เพียงแต่มีบทแทรกเพิ่มเติมเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเข้าไปเท่านั้น โดยกรอบการรับซื้อขอดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็น 100-200 เมกะวัตต์ในช่วงแรกก่อน ทั้งนี้ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ต้นปี 2564
สำหรับการปรับแผนพีดีพี 2018 ยังไม่ต้องรีบร้อนในการดำเนินการ เนื่องจากการจัดทำแผนดังกล่าวเกิดก่อนที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลกก็ยังไม่จบ จึงยังไม่รู้ว่าทิศทางการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นยังไม่รู้ ก็ควรรอให้สถานการณ์คงที่ก่อนแล้วค่อยมาดูว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด เนื่องจากเป็นแผนระยะยาว
ส่วนเรื่องปริมาณสำรองไฟฟ้าที่มีมากถึง 40% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด ก็ยังไม่จำเป็นต้องปรับแผนพีดีพีเพื่อลดในส่วนนี้ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 ความต้องการใช้อาจจะเติบโตสูงขึ้น จึงคาดว่าจะมีการนำไฟฟ้าส่วนเกินนี้ไปขายเพิ่ม แต่จะไปขายในตลาดไหนอย่างไร จะพิจารณาดู โดยเบื้องต้นจะเชื่อมโยงไฟฟ้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขายไฟฟ้าไปต่างประเทศ โดยการปรับปรุงระบบโครงสร้างสายส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี
สำหรับโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เชลล์บนหลังคาบ้านเรือน (โซลาร์ภาคประชาชน) จะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากปัจจุบันที่ 1.68 บาทต่อหน่วย หรือไม่ เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาเข้าร่วมโครงการ
นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวถึง เรื่องการผลิตปิโตรเลียมว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดประมูลปิโตรเลียมรอบใหม่จากเดิมที่มีแผนจะประกาศเปิดในปีนี้ เพราะเห็นว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขณะนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ จะไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมประมูล จึงได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปศึกษาและสำรวจความต้องการก่อนกลับนำมาเสนออีกครั้ง แต่จะเดินหน้าเจรจาพื้นที่แหล่งปิโตรเลียมทับซ้อนไทย-กัมพูชา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศเรื่องการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) คาดว่าจะสามารถนำเข้าได้ภายในปีนี้ เพราะเป็นไปตามแผนการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2