วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 /นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วย ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และให้คำแนะนำในการพัฒนา เพื่อยกระดับผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ณ กลุ่มทอผ้าบ้านดอนช้าง ม.1 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น