วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมพื้นฐานการวางแผนการเงินแก่บุคลากรใหม่ กฟผ.”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดอบรมความรู้ภายใต้ MOU โครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนในระดับพื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ปฎิบัติงานใหม่ของ กฟผ. จำนวน 76 คน โดยมี ชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้เมื่อ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการเงิน SET FIN Quizz พิชิต Fin Gap และได้รับผลทดสอบรายบุคคล รวมทั้งคำแนะนำในการเสริมประเด็นความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ ตลอดปีจะมีการให้ความรู้การวางแผนการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ผู้ปฎิบัติงานและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อย่างต่อเนื่อง หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม”