วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ม.10 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า และอำเภอใกล้เคียง โดยมีนายชัชวาล ก้านจักร นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ พร้อมด้วยนางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภอเวียงเก่า และทีมงาน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ มอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท , มอบนม ขนม ให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โดยมีประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก