วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่นเข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63/ ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน(Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่นและคณะ เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หารือการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น