วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 19 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มทอด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย ม.2 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้แทน ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนและให้คำแนะนำในการพัฒนายกระดับกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กะตุกบ้านโนนชัย ม.2 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น